ییلاق شاه رسول تالش

ییلاق شاه رسول تالش

آشنایی با ییلاق شاه رسول تالش

شاه رسول یا به زبان (محلی شرسو)  ییلاقی زیبا در دل کوه های تالش منطقه ای زیبا و سرسبز که شش ماه اول سال بعد از گرم شدن هوا محل استراحت و در واقع تفرجگاه جلگه نشینان تالش است که بعد از پایان کشت محصول برنج تا زمان برداشت در آن ساکن و کوچ نشینی میکنند و یکی از جاهای دیدنی تالش شناخته میشود.

مسیر دستیابی به ییلاق شاه رسول

مسیر اول از کنار دانشگاه پیام نور به طرف کوهستان که مسیری زیبا جنگلی و بکر است که حدودا چهل کیلومتر می باشد. که در مسیر باید از ییلاقات زیبای چوله خونی هیمر هرشوندشت باید عبور کرد. مسیر دوم از راه ییلاقات ریک است که مسیری زیبا و باز می باشد و چون ساکنان ییلاقات ریک دائمی هستند راه با کیفیت و در مسیر مناطق مسکونی زیبا وجود دارد در این مسیر هم از ییلاقات ایربو ، سیوخونی باید گذر کرد تا به شاهرسول رسید که حدودا سی و هفت کیلومتر است.

ییلاق شاه رسول تالش

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید